Skip links
Explore
Povleci

Zakonodaja

Za lažje prepoznavanje, kaj vse sodi v zanemarjanje in mučenje živali smo pripravili izvleček Zakona o zaščiti živali in Uredbe za hišne živali.
Z njim si lahko pomagate pri oblikovanju prijave, ki jo podate na Veterinarsko inšpekcijo, ki ima pooblastila, da žival odvzame in tudi prepove posedovanje živali neprimernim skrbnikom.

pig in a box