Če želite postati del naše ekipe, se nam pridružite.


Redni člani Vsak redni član je dolžan za potrebe društva vsako leto opraviti vsaj 10 ur aktivnega dela v društvu in zato plača znižano članarino. Znižana letna članarina za redne člane znaša:
Zaposleni: 15 EUR
Brezposelni, upokojenci, dijaki in osnovnošolci: 5 EUR
Družine: 20 EUR

Podporni člani plačujejo polno članarino, ki je enotna za vse in znaša 25 EUR na leto ter niso dolžni opravljati aktivnega dela v društvu, lahko pa na druge načine pomagajo in delovanje društva podpirajo materialno in moralno.

S podpisom te izjave dovoljujem obdelavo svojih osebnih podatkov za namene članske evidence v Društvu za zaščito živali Pomurja in informiranja o delu društva (vabila, akcije, informativno gradivo…).

Za mladoletnike, mlajše od 15 let, mora pristopno izjavo podpisati tudi eden od staršev oz. zakoniti zastopnik.

Izjavo natisnite in jo podpišite ali jo oddajte po spletu in jo podpišete ob našem prvem srečanju.