DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI POMURJA

 

Prizadevamo si, da bo vsaka žival živela v skladu s svojo naravo

Društvo za zaščito živali Pomurja je prostovoljna, nevladna in neprofitna organizacija znotraj katere si članiprizadevamo, da bi živali živele svoji vrsti primerno življenje. Največji poudarek pri delovanju društva jena ozaveščanju ter pomoči živalim in njihovim skrbnikom v stiski. S svojimi dejavnostmi si prizadevamo zadolgoročne izboljšave.
Ko se srečamo s primeri mučenih živali, vsaki želimo življenje, kot bi si ga izbrala sama, če bi imela to priložnost. Naredimo vse, kar znamo in zmoremo, da izboljšamo njihovo življenje. Vendar vse ni odvisno odnas. Ljudje zelo različno gledajo na živali. Pogosto žival smatrajo kot stvar. Torej brez duše, brez čustev. Tako potem z njo tudi ravnajo. In to prepričanje prenašajo na otroke.
Da ta vzorec spremenimo, po šolah in vrtcih organiziramo predavanja, kjer otrokom njihovi starosti primerno prikažemo, kakšno je humano razmišljanje in ravnanje z živalmi. Na različne načine skušamo ljudem pokazati, da so živali čuteča bitja, ki smo jih narediliodvisne od nas ljudi in smo zato zanje odgovorni. Aktivno nadaljujemo s pomočjo najbolj prezrtim, rejnim živalim. Ustanovili smo Nikino kuhalnico, kjer kuhamo in mešamo zdrave, življenju prijazne, pisane sestavine in jedem dodajamo vso ljubezen sveta. Z rešenimi pujsami in kravami pa ljudem približujemo, kako čudovita bitja so to.
Veliko ljudi zmotno misli, da smo zavetišče za zapuščene živali ali da imamo pristojnosti inšpekcije. Predvsem smo člani društva prostovoljci, ki svoj prosti čas posvetimo izboljševanju razmer za živali. V društvu nas je 39 aktivnih in 26 podpornih članov.
Za dosego dobrih rezultatov je ključno povezovanje. Vzpostavili smo krasno sodelovanje z večino občin, s policijo in veterinarsko inšpekcijo, redno sodelujemo tudi z izobraževalnimi ustanovami, centri zasocialno delo, župnijami in drugimi nevladnimi organizacijami. Veliko se pojavljamo v medijih in z njihovo pomočjo ozaveščamo.
Kot nevladna, prostovoljna organizacija se financiramo iz donacij in prostovoljnih prispevkov. Sredstva, ki jih potrebujemo, da lahko izvajamo svoje poslanstvo, zbiramo na različne načine, med drugim z namenitvijo dela dohodnine, licitacijami, zbiranjem papirja, društvenimi izdelki v zameno za prostovoljne prispevke ind onacijami hrane za živali. Sami prispevamo dneve, včasih noči delovnih ur. Vendar nas trpljenje živali in ljubezen do njih žene naprej.
Skip to toolbar