DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI POMURJA

 

Prizadevamo si, da bo vsaka žival živela v skladu s svojo naravo

Društvo za zaščito živali Pomurja je prostovoljna, nevladna in neprofitna organizacija znotraj katere si članiprizadevamo, da bi živali živele svoji vrsti primerno življenje. Največji poudarek pri delovanju društva jena ozaveščanju ter pomoči živalim in njihovim skrbnikom v stiski. S svojimi dejavnostmi si prizadevamo zadolgoročne izboljšave.
Ko se srečamo s primeri mučenih živali, vsaki želimo življenje, kot bi si ga izbrala sama, če bi imela topriložnost. Naredimo vse, kar znamo in zmoremo, da izboljšamo njihovo življenje. Vendar vse ni odvisno odnas. Ljudje zelo različno gledajo na živali. Pogosto žival smatrajo kot stvar. Torej brez duše, brez čustev. Takopotem z njo tudi ravnajo. In to prepričanje prenašajo na otroke. Da ta vzorec spremenimo, po šolah in vrtcihorganiziramo predavanja, kjer otrokom njihovi starosti primerno prikažemo, kakšno je humano razmišljanjein ravnanje z živalmi. Na različne načine skušamo ljudem pokazati, da so živali čuteča bitja, ki smo jih narediliodvisne od nas ljudi in smo zato zanje odgovorni. Aktivno nadaljujemo s pomočjo najbolj prezrtim, rejnimživalim. Ustanovili smo Nikino kuhalnico, kjer kuhamo in mešamo zdrave, življenju prijazne, pisanesestavine in jedem dodajamo vso ljubezen sveta. Z rešenimi pujsami in kravami pa ljudem približujemo,kako čudovita bitja so to.
Veliko ljudi zmotno misli, da smo zavetišče za zapuščene živali ali da imamo pristojnosti inšpekcije. Predvsemsmo člani društva prostovoljci, ki svoj prosti čas posvetimo izboljševanju razmer za živali. V društvu nas je39 aktivnih in 26 podpornih članov, v letu 2018 smo uspeli pridobiti tudi eno zaposlitev preko javnih del, dve osebi pa smo zaposlili preko društva.
Za dosego dobrih rezultatov je ključno povezovanje. Vzpostavili smo krasno sodelovanje z večino občin,s policijo in »veterinarsko inšpekcijo«, redno sodelujemo tudi z izobraževalnimi ustanovami, centri zasocialno delo, župnijami in drugimi nevladnimi organizacijami. S sodelovanjem vsakega izmed njihdodajamo manjkajoče koščke mozaika h končni sliki srečnega Pomurja. Veliko smo se pojavljali v medijihin z njihovo pomočjo ozaveščali.
Kot nevladna, prostovoljna organizacija se financiramo iz donacij in prostovoljnih prispevkov. Sredstva, kijih potrebujemo, da lahko izvajamo svoje poslanstvo, zbiramo na različne načine, med drugim z namenitvijodela dohodnine, licitacijami, zbiranjem papirja,društvenimi izdelki v zameno za prostovoljne prispevke indonacijami hrane za živali. Sami prispevamo dneve, včasih noči delovnih ur. Vendar nas trpljenje živali inljubezen do njih žene naprej.
Skip to toolbar