DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI POMURJA

Prizadevamo si, da bo vsaka žival živela v skladu s svojo naravo

Društvo za zaščito živali Pomurja je prostovoljna, nevladna in neprofitna organizacija znotraj katere si člani prizadevamo, da bi živali živele svoji vrsti primerno življenje. Največji poudarek pri delovanju društva je na ozaveščanju ter pomoči živalim in njihovim skrbnikom v stiski. S svojimi dejavnostmi si prizadevamo za dolgoročne izboljšave.
Ko se srečamo s primeri mučenih živali, vsaki želimo življenje, kot bi si ga izbrala sama, če bi imela to priložnost. Naredimo vse, kar znamo in zmoremo, da izboljšamo njihovo življenje. Vendar vse ni odvisno odnas. Ljudje zelo različno gledajo na živali. Pogosto žival smatrajo kot stvar. Torej brez duše, brez čustev. Tako potem z njo tudi ravnajo. In to prepričanje prenašajo na otroke. Da ta vzorec spremenimo, po šolah in vrtcih organiziramo predavanja, kjer otrokom njihovi starosti primerno prikažemo, kakšno je humano razmišljanje in ravnanje z živalmi. Na različne načine skušamo ljudem pokazati, da so živali čuteča bitja, ki smo jih naredili odvisne od nas ljudi in smo zato zanje odgovorni.
Aktivno nadaljujemo s pomočjo najbolj prezrtim, rejnim živalim. Tesno sodelujemo z Zavodom Nikina Prijazna vas, skupaj pa smo ustanovili tudi Nikino kuhalnico, kjer kuhamo in mešamo zdrave, življenju prijazne, pisane sestavine in jedem dodajamo vso ljubezen sveta. Z rešenimi pujsami in kravami pa ljudem približujemo, kako čudovita bitja so to.
Veliko ljudi zmotno misli, da smo zavetišče za zapuščene živali ali da imamo pristojnosti inšpekcije.
Predvsem smo člani društva prostovoljci, ki svoj prosti čas posvetimo izboljševanju razmer za živali. V društvu nas je 39 aktivnih in 26 podpornih članov.
Za dosego dobrih rezultatov je ključno povezovanje. Vzpostavili smo krasno sodelovanje z večino občin, s policijo in »veterinarsko inšpekcijo«, redno sodelujemo tudi z izobraževalnimi ustanovami, centri za socialno delo, župnijami in drugimi nevladnimi organizacijami. S sodelovanjem vsakega izmed njih dodajamo manjkajoče koščke mozaika h končni sliki srečnega Pomurja. Veliko se pojavljamo v medijih in ozaveščamo tudi z njihovo pomočjo.
Kot nevladna, prostovoljna organizacija se financiramo iz donacij in prostovoljnih prispevkov. Sredstva, ki jih potrebujemo, da lahko izvajamo svoje poslanstvo, zbiramo na različne načine, med drugim z namenitvijo dela dohodnine, licitacijami, zbiranjem papirja, društvenimi izdelki v zameno za prostovoljne prispevke in donacijami hrane za živali. Sami prispevamo dneve, včasih noči delovnih ur.
 
Vendar nas trpljenje živali in ljubezen do njih žene naprej.