Poročila o delu društva

Letno poročilo o delu Društva za zaščito živali Pomurja 2021

LP 2021

Letno poročilo o delu Društva za zaščito živali Pomurja 2020
LP 2020

Letno poročilo o delu Društva za zaščito živali Pomurja 2019
LP 2019

Letno poročilo o delu Društva za zaščito živali Pomurja 2018
LP 2018

Letno poročilo o delu Društva za zaščito živali Pomurja 2017
LP 2017

Letno poročilo o delu Društva za zaščito živali Pomurja 2016
LP 2016

Letno poročilo o delu Društva za zaščito živali Pomurja 2015
LP 2015

Letno poročilo o delu Društva za zaščito živali Pomurja 2014
LP 2014