Na terenu smo aktivni od naših začetkov leta 2006 in aktivno pomagamo živalim in njihovim skrbnikom (vzporedno z ozaveščanjem).
Preverjamo prijave, pomagamo pri lovljenju mačk, odvozom na sterilizacije in kastracije in druge veterinarske posege.
Ljudem v živo povemo, kaj je potrebno spremeniti pri skrbi za njihove živali (voda, senca, sprehod, …).
Vedno skušamo biti prijazni in trajno spremeniti skrbnike v odgovorne.
Ko nam ne uspe, vključimo Veterinarsko inšpekcijo. Mi namreč nimamo nobenih pooblastil za ukrepanje, naše poslanstvo je ozaveščanje.

V povprečju dobimo 200 prijav slabega ravnanja z živalmi, kar je 3 do 4 prijave na teden, vsaki teden. V zadnjih petih letih smo tako obravnavali več kot 1000 prijav. Od tega jih veliko večino rešimo sami, saj gre za neznanje ali nezmožnost primernega ravnanja z živali in v takih primerih pomagamo. Okoli 10 % primerov je takih, da skrbniki živali niso pripravljeni na sodelovanje in izboljšanje razmer, zato primer posredujemo Veterinarski inšpekciji (prbl. 23 primerov na leto). Kjer za živali ni primerno poskrbljeno, živalim poskušamo poiskati nov, ustrezen dom (okoli 100 živali leto, kar je nekje 2 živali na teden). Večinoma gre pa pse in mačke. A mi nismo zavetišče, dom pomagamo iskati samo lastniškim živalim.

Največ primerov je takih, da skrbniki potrebujejo pomoč pri veterinarski oskrbi njihovih živali ali pri izboljšanju razmer, skrbniki so pripravljeni sodelovati in so veseli pomoči. Gre predvsem za starejše posameznike ali socialno ogrožene družine. Največkrat pomagamo pri sterilizaciji in kastraciji psov in mačk in tako na leto pomagamo (delno ali v celoti) pri kritju stroškov okoli 700 živali (13 do 14 živali na teden). Za namen preprečevanja kotitve nezaželenih mladičev in tudi ozaveščanja že več kot 10 let organiziramo Akcijo sterilizacij in kastracij – vsako leto je bolj uspešna: skrbniki sami s pomočjo akcije poskrbijo v povprečju za sterilizacijo/kastracijo 1390 živali letno.