Poleg tega, da smo obdelali poročila in načrte, smo se pogovorili tudi o stiskah s katerimi se srečujemo ob našem delu.
Veliko ljudi se ne zaveda, da smo DRUŠTVO, prostovoljna organizacija, ki nima NOBENIH POOBLASTIL odvzeti živali ali kako drugače sankcionirati tistega, ki z živalmi ne ravna primerno.
Ta pooblastila ima samo uradna inšpekcija, VURS.
Prav tako NISMO ZAVETIŠČE, nimamo dovoljenja, da bi živali nameščali in tudi nimamo prostorov, kamor bi jih lahko namestili.
Zavetišče v Pomurju je Mala hiša, mi pa se trudimo in delamo na tem, da nobeni živali ne bi bilo treba v zavetišče.
Kar nudimo je POMOČ skrbnikom in njihovim živalim. Pomagamo pri sterilizacijah/kastracijah, prevozu, ulovu, skrbimo za prostoživeče muce, pomagamo finančno pri socialnih stiskah, pomagamo pri izboljševanju bivalnih pogojev, sodelujemo pri reševalnih akcijah.
Vedeti pa morete, da je VSAK SKRBNIK ODGOVOREN ZA SVOJO ŽIVAL. Skrb za žival pride s tem, ko jo sprejmemo v svoj dom: da jo peljemo k veterinarju, da preprečimo nezaželene kotitve, da omogočimo dovolj gibanja in primerno bivališče. To ni naša dolžnost, ampak skrbnikova – mi pomagamo, ko lahko in kolikor zmoremo.
Naše osnovno poslanstvo je OZAVEŠČANJE, da bi vsak primerno poskrbel za živali in razvil sočuten odnos do živali. Ozaveščamo s predavanji na šolah, vrtcih in drugih ustanovah, z novicami, prek medijev in družbenih omrežij.
Ozaveščamo pa tudi tako, da konkretno, na terenu, pomagamo tistim, ki še ne znajo poskrbeti za svoje živali v celoti – kar se je izkazalo za zelo učinkovito prakso in na to smo zelo ponosni.
Naše delo ni vedno lahko. Večkrat smo deležni groženj, napadov in posmehovanj/neodobravanja. In težko je, ko smo potisnjeni v kot, zaradi tega, ker nekdo drug ne skrbi za svoje živali.
Smo pa zelo hvaležni, da smo ustvarili tako zelo dobro delujočo ekipo. In radi se imamo. Kljub temu, da se financiramo izključno iz donacij (od države nismo dobili še niti centa, razen kar gre od dohodninskih), nam uspeva dosegati kar visoke številke pri naših dejavnostih.
HVALA vsem, ki nas PODPIRATE in BODRITE.
Trudimo se, kolikor vemo in znamo, in to bomo počeli še naprej.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *